Gröna värderingar


Vi tycker att ett modernt företag bör respektera och ta ansvar både av naturen och av medmänniskorna. Det är ytterst viktigt för oss att arbetsverktygen vi använder i det dagliga arbetet sparar på naturen och är ekonomiska.

I all vår verksamhet strävar vi till att ta i beaktande naturen och därför använder vi primärt oss av ekologiskt producerat tryckmaterial (huvudsakligen FSC- och PEFC certifierat). Vi följer även noggranna bestämmelser gällande avfallssortering och återvinning och strävar alltid efter att spara på energi.

WhyPrint deltar även årligen med hjälp av bl.a. Movember-kampanjen till att öka på människors förståelse av hälsofrämjande faktorer. Vi skänker även vårt överlopps papper till barnens lekskolor, så att framtidens tryckare och grafiker får en känsla av pappret redan vid ett tidigt skede.