Trim, Bleed & Marginal

Trim, Bleed & Marginal

Trim, bleed & Margin är det viktigaste konceptet i ett tryckjobb.

Allt annat är antingen tekniska programinstruktioner eller justeringar för att förbättra kvaliteten.

1) Trim (svart) är var produkten skärs.

2) Bleed (röd) är en säkerhetszon utanför skärsytan.

3) Marginal (lila) är en säkerhetszon innanför skärsytan.

Steg 1/3

Trim?

Papper är en naturprodukt vilket betyder att den "lever". Vi försöker vårt bästa för att hålla ordning på våra papper, men ibland är ett t.ex. en millimeter kortare än ett annat.

Det här betyder att om produkten är dubbelsidig, så kommer inte den andra sidan att printas på samma ställe som den första. När vi klipper produkten, syns alltså pappret.

Bleed och marginaler gör att problemet försvinner (åtminstone visuellt).

Slutresultatet med fel marginal.

Bleed?

Om trycket förflyttas från ark till ark, bleed gör att arket ändå går att änvända. Utan bleed skulle det bli en ful papperskant.

Den första bilden i rött visar vad som händer utan bleed, den andra hur det borde se ut.

Viktigt! Använd alltid 3 mm bleed. Mindre skulle antagligen vara tillräckligt, men siffran 3 är både lätt att komma ihåg och något av en standard i Europa.

Slutresultatet med fel bleed.

Marginal?

Bleed är den yttre säkerhetszonen och marginaler den inre. Om text är för nära kanten kan det hända att den klipps bort.

Raka linjer för nära kanten kan verka ojämna. Genom att ha marginaler luras öga till att tro att de faktist är raka.

Notera! Vi rekommenderar minst 8 mm marginal för text och raka linjer, gärna mer. Du får förstås ha mindre, men vi kan inte garantera att slutresultatet ser bra ut.

Slutresultatet med fel marginal.