Instruktioner för Adobe InDesign

De flesta tryckprodukter sätts vanligtvis ihop med layout-program såsom Adobe InDesign, Illustrator och Photoshop. Vi försöker här kort beskriva hur du skapar en tryckfärdig PDF-fil.

När du skapar en Adobe InDesign fil som skall tryckas och behandlas, lönar det sig att beakta skärsmåner och marginaler i dokumentets inställningar (se rubriken Trim, Bleed & Marginal). Vi går här igenom hur inställningarna justeras korrekt i programmen.

Inställningar för nytt dokument

Om du ämnar skapa ett enkelsidigt eller tvåsidigt dokument, ta bort markeringen från Facing Pages. Om du däremot skapar en produkt med flera än två sidor kan Facing Pages lämnas ikryssat.

Justera marginalerna enligt önskemål. Vi rekommenderar åtminstone 4 mm för mindre produkter (såsom visitkort etc.), och 8 mm för större produkter med ramar eller flera sidor.

Ställ in Bleeds på 3 mm, och Slug på 0 mm och klicka på OK. Ser du inte rubriken Bleed and Slug, klicka på More/Fewer Options till höger.

Nytt dokument-dialogen

Applicering av grafik

Dra ut bilden ända till skärsmånens kanter (Bleeds) när du placerar grafik eller bilder i din fil.

Konvertering till PDF format

Välj File -> Export... och namnge din PDF-fil. Vi rekommenderar att man använder endast små bokstäver (a-z) och numror eftersom andra symboler försvinner då man laddar upp filen.

När du har Export Adobe PDF dialogen öppen, välj alternativet PDF/X-3:2002 från Adobe PDF Preset. Försäkra dig om att Spreads fältet inte är ikryssat (det alternativet lämpar sig inte för printning av PDF filer).

Klicka på Marks and Bleeds i menyn till vänster. Avmarkera allt annat utom Crop Marks under rubriken Marks. Ställ in Offset på 3 mm (standard skärsmån) och kryssa för Use Document Bleed Settings (och kontrollera att det verkligen står 3 mm i varje fält).

Klicka på Export och du är klar!

Exportera PDF dialogen